LOGO, MOTO DAN SLOGAN KOLEJ VOKASIONAL TAWAU

Logo kolej ini adalah hasil rekaan Cikgu Carlos George

Logo Kolej Vokasional Tawau direka menggunakan tema Negeri Sabah tercinta selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan tenaga mahir yang berilmu pengetahuan dan berkemahiran. Oleh itu, logo kolej ini melambangkan identiti dan keunikan Kolej Vokasional Tawau yang menyahut Dasar Pendidikan Kebangsaan untuk membina insan yang berguna kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sila save logo di sini: LOGO KOLEJ VOKASIONAL TAWAU


ATOM: Melambangkan usaha gigih kolej untuk memenuhi hasrat negara untuk menjadi pengeluar tenaga mahir seiring dengan teknologi semasa. 
BUKU TERBUKA: Melambangkan pembelajaran sepanjang hayat untuk memantapkan jati diri. 
GEAR LAPAN GIGI: Melambangkan kemahiran vokasional yang menjadi tonggak utama Pendidikan Vokasional di Malaysia. 
KEMUDI: Melambangkan dedikasi tenaga pengajar dalam membimbing para pelajar untuk mengungguli bidang kemahiran yang diceburi.
BULATAN: Melambangkan budaya unik dan kerjasama yang utuh di kalangan warga kolej untuk menjayakan semua tugas dan menepati Piagam Pelanggan Kolej Vokasional Tawau.
LADAM KUDA: Memberikan maksud simbolik kejayaan demi kejayaan yang dicapai oleh warga Kolej Vokasional Tawau dan bentuk ini juga memberi perlindungan dan sokongan kepada semua elemen yang terkandung dalam logo kolej.

MAKSUD WARNA PADA LOGO

Merah : Berani dan semangat juang yang membara untuk mengecap kejayaan sepanjang masa.
Kuning :  Hati emas dengan peribadi mulia.
Biru muda:  Semangat kecintaan kepada kolej.
Biru tua :  Disiplin pelajar yang dibentuk melalui acuan Kolej Vokasional Tawau.
Hitam: Hati waja warga Kolej Vokasional Tawau. 

Perubahan logo dari tahun 1981 hingga 2013Moto kolej ini adalah hasil buah fikiran Cikgu Ahmad Hussain Bin Ahmad Rusdi
Moto ini tertumpu kepada kualiti produk tenaga mahir yang bakal dilahirkan oleh Kolej Vokasional Tawau yang mementingkan kesepaduan antara ketiga-tiga perkataan yang digunakan iaitu MAHIR dalam bidangnya, TRAMPIL dalam kemahirannya dan UNGGUL dalam semua aspek.