PROGRAM SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN)

Penerangan Bidang

Bidang kemahiran dikhususkan kepada murid pencapaian rendah pada peringkat PMR dan sangat cenderung kepada pembelajaran secara hands-on (amali). Isi kandungan kursus-kursus bidang kemahiran ditetapkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia. Murid yang tamat dengan jayanya mengikut peraturan yang ditetapkan oleh JPK akan dianugerahkan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) yang diiktiraf oleh industri.

Murid akan dilatih menjadi tenaga kerja mahir untuk bekerja di industri atau membuka perniagaan sendiri apabila tamat pengajian. Disamping itu juga, murid boleh melanjutkan latihan kemahiran pada peringkat yang lebih tinggi di Institut Latihan Perindustrian (ILP), Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN), kolej komuniti, dan pelbagai institut latihan kemahiran swasta.

Mulai tahun 2010, BPTV memperkenalkan program traineeship kepada murid aliran ini jika mereka berminat dan mendapat persetujuan ibubapa. Program ini membolehkan murid mengikuti pembelajaran di sekolah selama 3 hari, dan 2 hari di tempat kerja yang sesuai dengan kursus yang diikuti murid. Tempat kerja ditentukan dengan persetujuan sekolah dan ibubapa dengan kerjasama industri. Program traineeship ini memberi peluang murid mendapat pendedahan awal kepada alam pekerjaan semasa di bangku sekolah lagi.


Bacaan lain:  

KURSUS YANG DITAWARKAN

JURUTEKNIK KENDERAAN BERMOTOR


Tempoh Pengajian
 4 Semester

Pentauliahan 
Semester 1 - 2 : Sijil Kemahiran Malaysia (Sijil)
Semester 3 - 4 : Sijil Kemahiran Malaysia (Sijil)


Modul Umum
Belum ada maklumat

[KEMBALI KE MENU PROGRAM LAHITAN DUAL NASIONAL (SLDN)]JURUTEKNIK KENDERAAN BERMOTOR


Belum ada maklumat

[KEMBALI KE MENU PROGRAM LAHITAN DUAL NASIONAL (SLDN)]