JABATAN PERNIAGAAN

KURSUS YANG DITAWARKAN

PERAKAUNAN

Tempoh Pengajian
8 Semester

Pentauliahan 
Semester 1 - 2 : Sijil Vokasional Tahap 1 (Pra-Diploma)
Semester 3 - 4 : Sijil Vokasional Tahap 2 (Pra-Diploma)
Semester 5 - 6 : Sijil Vokasional Tahap 3 (Diploma )
Semester 7 - 8 : Sijil Vokasional Tahap 4 & Diploma Vokasional Malaysia (DVM)


Modul Umum
AMT Bahasa Melayu I - VI
AMT Pendidikan Islam I - IV
AMT Pendidikan Moral I - IV
AMT English I - II
AMT Sejarah
AMT Mathematics
AMT Mathematics for Technology
AMT Sciences

AMT Science For Social
AMT Science For Technology
SUK Sukan I - V
PJK PJ & PK
KKU Kokurikulum I - V
PLKN Kokurikulum (PLKN)


[KEMBALI KE MENU JABATAN PERNIAGAAN]PERAKAUNAN

Pengenalan

Program ini menawarkan pelajar dalam pengurusan kewangan syarikat seperti penyediaan buku kira-kira, akaun runcitan, untung dan rugi, imbangan duga serta membuat analisa tentang prestasi syarikat.

Di semester 8, pelajar perlu menjalani latihan di tempat kerja (On Job Training) selama 3 bulan bagi meningkatkan kemahiran yang telah diperolehi semasa di kolej ke tempat kerja yang sebenar.

Prospek Kerjaya 
Pelajar yang tamat dengan jayanya mempunyai peluang yang cerah untuk bekerja di dalam institusi kewangan,institusi insurans, sektor awam dan swasta, eksekutif pemasaran/jualan, pegawai khidmat pelanggan dan pembantu akauntan. Pelajar juga boleh bergelar usahawan sebagai jururunding akaun dan jururunding kewangan. 

Kepada yang ingin menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, mereka boleh meneruskan langkah mereka di UteM, UTHM, UNIMAP, UMP dan lain-lain IPT Kemahiran yang berkaitan.
 
Modul Vokasional
Word Processing Application
Document Production
Office Automation
Basic Reception
Business Report
Performing Basic Shorthand
Reception Duties
Filing And Retrieval
Performing Intermediate
Shorthand
Meeting
Conferences
Travel Arrangement
Office Duties
Computerised Accounting
Public Relations Planning
Personality Development
Electronic Filing
Business Events
Resources Management
Web Technology
Spreadsheet Application
Presentation Application
Introduction To Entrepreneurship
Business Plan
Pre On Job Training
Job Interview
Employability Skills
Career Development


[KEMBALI KE MENU JABATAN PERNIAGAAN]