JABATAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

KURSUS YANG DITAWARKAN

TEKNOLOGI ELEKTRIK

TEKNOLOGI ELEKTRONIK


Tempoh Pengajian
8 Semester

Pentauliahan 
Semester 1 - 2 : Sijil Vokasional Tahap 1 (Pra-Diploma)
Semester 3 - 4 : Sijil Vokasional Tahap 2 (Pra-Diploma)
Semester 5 - 6 : Sijil Vokasional Tahap 3 (Diploma )
Semester 7 - 8 : Sijil Vokasional Tahap 4 & Diploma Vokasional Malaysia (DVM)


Modul Umum
AMT Bahasa Melayu I - VI
AMT Pendidikan Islam I - IV
AMT Pendidikan Moral I - IV
AMT English I - II
AMT Sejarah
AMT Mathematics
AMT Mathematics for Technology
AMT Sciences
AMT Science For Technology
SUK Sukan I - V
PJK PJ & PK
KKU Kokurikulum I - V
PLKN Kokurikulum (PLKN)


[KEMBALI KE MENU JABATAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTONIK]TEKNOLOGI ELEKTRIK

Pengenalan
 
Kursus ini memberi penekanan kepada latihan teori dan amali dalam mereka bentuk dan membuat anggaran kos bagi kerja-kerja elektrik, menggunakan peralatan ujian dan perlindungan pemasangan, peralatan industri, kendalian mesin dan sistem agihan bekalan, membuat pemasangan dan pemeriksaan bekalan elektrik, menyelenggara sistem pneumatik, hidraulik dan automasi, bekalan kecemasan, pengulang-alik, kotak kawalan janakuasa dan kemahiran penyeliaan kerja-kerja berkaitan elektrik.


Di semester 8, pelajar perlu menjalani latihan di tempat kerja (On Job Training) selama 3 bulan bagi meningkatkan kemahiran yang telah diperolehi semasa di kolej ke tempat kerja yang sebenar.

Prospek Kerjaya
Pembantu Jurutera Elektrik atau Penyelia Jentera Elektrik bagi sektor industri yang mempunyai jentera elektrik voltan tinggi dan rendah atau Penyelia Penyelenggaraan elektrik dan bangunan. Pelajar juga boleh menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi di UteM, UTHM, UTM dan lain-lain IPT Kemahiran yang berkaitan. 

Modul Vokasional
EEK101 Industrial Safety
EEK102 Fundamental Of Electrical Engineering
EEK103 Electrical Power System 1
EEK104 Direct Current Machines
EEK201 Electrical Engineering Drawing 1
EEK202 Electrical  Domestic Installation 1
EEK203 Electrical Industrial  Installation 1
EEK301 Electrical  Measurement And Instrumentation
EEK302 Basic Of Electronic Engineering
EEK303 Power Electronic Circuit & Device
EEK304 Electrical Power System 2
EEK401 Electrical Engineering Drawing 2
EEK402 Electrical Domestic  Installation 2
EEK403 Electrical Industrial Installation  2
EEK501 Motor Control  1
EEK502 Alternating Current Machines
EEK503 Electrical Act And Regulation
EEK504 Industrial Switchboard  1
EEK601 Industrial Switchboard 2
EEK602 Electrical  Appliances Servicing
EEK603 Supervisory Electrical Work
EEK701 High Voltage Installation 1
EEK702 Motor Control  2
EEK703 Electrical Maintenance Development
EEK801 High Voltage Installation 2
EEK802 Industrial Management
EEK803 Electrical Engineering Project


[KEMBALI KE MENU JABATAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK]TEKNOLOGI ELEKTRONIK

Pengenalan 

Pelajar bagi kursus ini akan memperolehi latihan kemahiran untuk menjalankan troubleshooting pada sistem elektronik, menyelenggara stepper motor, memuat turun PC dan sistem PLC, menguji TTL dan CMOS, menulis laporan dan juga penyeliaan pengeluaran. Secara umumnya, setelah tamat, pelajar mahir untuk menjalankan proses penyelenggaraan pada peralatan elektronik, menguji kefungsian pada produk elektronik dan boleh menyelia di bahagian pengeluaran.

Di semester 8, pelajar perlu menjalani latihan di tempat kerja (On Job Training) selama 3 bulan bagi meningkatkan kemahiran yang telah diperolehi semasa di kolej ke tempat kerja yang sebenar.

Prospek Kerjaya 
Prospek kerjaya untuk pelajar dari program ini adalah sangat baik. Kursus ini meliputi pelbagai subjek elektronik, graduan boleh memasuki mana-mana bidang industri yang berkaitan seperti juruteknik, jurutera elektronik, pembantu jurutera dalam bidang rekabentuk, membangunkan peralatan elektronik atau memulakan syarikat mereka sendiri. Pelajar juga boleh menyambung penjagian ke peringkat yang lebih tinggi di UteM, UTHM, UTM dan lain-lain IPT Kemahiran. 

Modul Vokasional
EEN101 Industrial Safety
EEN102 Electronic Engineering Drawing
EEN103 Fundamental Of Test Instrument
EEN104 Principles Of  Electrical Engineering
EEN105 Principles Of Electronics Engineering
EEN201 Electronics Circuit And Application
EEN202 Audio  And Video System Installation
EEN203 Audio And Video Maintenance  I
EEN204 Industrial Automation 1
EEN301 Engineering Drawing
EEN302 Audio And Video Maintenance  2
EEN303 Industrial Automation 2
EEN304 Digital Electronic And Application 1
EEN401 Digital Electronic And Application 2
EEN402 Power Electronic
EEN403 Audio And Video Maintenance 3
EEN404 Electrical Machine And Control
EEN501 Industrial Automation 3
EEN502 Control System 1
EEN503 Supervisory Skill 1
EEN504 Industrial Microcontroller
EEN601 Control System 2
EEN602 Audio Video Complex Circuit 1
EEN603 Equipment Modification  1
EEN604 Supervisory Skill 2
EEN701 Audio Video Complex Circuit 2
EEN702 Equipment Modification  2
EEN703 Industrial Robotic
EEN704 Industrial Management 1
EEN801 Equipment Modification  3
EEN802 Communication Technology
EEN803 Industrial Management 2
EEN804 Electronics Design Project


[KEMBALI KE MENU JABATAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK]