JABATAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN

KURSUS YANG DITAWARKAN

PEMESINAN INDUSTRI

TEKNOLOGI KIMPALAN

TEKNOLOGI AUTOMOTIF


Tempoh Pengajian
8 Semester

Pentauliahan 
Semester 1 - 2 : Sijil Vokasional Tahap 1 (Pra-Diploma)
Semester 3 - 4 : Sijil Vokasional Tahap 2 (Pra-Diploma)
Semester 5 - 6 : Sijil Vokasional Tahap 3 (Diploma )
Semester 7 - 8 : Sijil Vokasional Tahap 4 & Diploma Vokasional Malaysia (DVM)


Modul Umum
AMT Bahasa Melayu I - VI
AMT Pendidikan Islam I - IV
AMT Pendidikan Moral I - IV
AMT English I - II
AMT Sejarah
AMT Mathematics
AMT Mathematics for Technology
AMT Sciences
AMT Science For Technology
SUK Sukan I - V
PJK PJ & PK
KKU Kokurikulum I - V
PLKN Kokurikulum (PLKN)


[KEMBALI KE MENU JABATAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN]KURSUS PEMESINAN INDUSTRI

Pengenalan 

Kursus ini direkabentuk untuk melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran dalam merekabentuk, mengendali dan mengurus sistem dan peralatan yang digunakan dalam Teknologi Pembuatan. Ianya mengandungi duti‐duti yang merangkumi konteks yang luas bersesuaian dengan pembangunan industri terkini. Dalam kursus ini pelajar akan mempelajari perkara berkaitan Lukisan dan Rekabentuk Kejuruteraan, Penyelenggaraan Mesin, Penggunaan Mesin Kisar, Mesin Larik dan Mesin Canai jenis konvensional dan CNC, Penggunaan Mesin EDM Die Sinking dan Wire Cut. Selain daripada itu, pelajar juga akan mempelajari subjek penyeliaan dan pengurusan.

Di semester 8, pelajar perlu menjalani latihan di tempat kerja (On Job Training) selama 3 bulan bagi meningkatkan kemahiran yang telah diperolehi semasa di kolej ke tempat kerja yang sebenar. 


Peluang Kerjaya 
Graduan-graduan yang telah menamatkan kursus ini dengan jayanya akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang sewajarnya serta bersedia untuk memasuki bidang yang berhubung-kait dengan bidang pemesinan logam. Prospek pekerjaan yang boleh diceburi adalah sebagai penolong jurutera di dalam industri kejuruteraan dan pembuatan atau penyelia operasi mesin di dalam bidang pemesinan logam. Pelajar juga boleh menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi di UteM, UTHM, UTM dan lain-lain IPT Kemahiran yang berkaitan. 

Modul Vokasional
MIM101 Workshop Safety
MIM102 Fundamental Of Industrial Machining
MIM103 Basic Engineering Drawing
MIM104 Measuring And Gauging
MIM105 Hand Tools And Bench work
MIM201 Drilling Machine
MIM202 Basic Lathe Machine
MIM203 Basic Milling Machine
MIM204 Basic Grinding Machine
MIM205 Minor Maintenance
MIM301 Machine Drawing
MIM302 AutoCAD 2D Drawing
MIM303 Lathe Machine
MIM304 Assemble Project 1
MIM401 Intermediate Milling Machine
MIM402 Intermediate Grinding Machine
MIM403 Major Maintenance
MIM404 Assemble Project 2
MIM501 AutoCAD 3d And Inventor Drawing
MIM502 CNC Lathe
MIM503 CNC Milling
MIM504 CNC Grinding
MIM601 Major Maintenance
MIM602 EDM CNC Machine
MIM603 Supervising
MIM604 Assemble Project 3
MIM701 Organize Pre-Production
MIM702 Product Planning
MIM703 Product Design
MIM704 Diploma Module
MIM801 Manage Manufacturing
MIM802 Organize Equipment Maintenance
MIM803 Diploma Module
MIM804 Diploma Module


[KEMBALI KE MENU JABATAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN]KURSUS TEKNOLOGI KIMPALAN

Pengenalan

Dalam kursus ini pelajar didedahkan tentang semua kaedah dan teknik kedudukan mengimpal serta proses kimpalan yang meliputi teknik kimpalan arka dan teknik kimpalan gas arka dan kaedah pemotongan bahan logam dengan menggunakan ositelin, plasma dan kaedah mekanikal. Pelajar juga didedahkan dengan kaedah dan prinsip pemeriksaan kimpalan iaitu ujian musnah dan tanpa musnah.

Di semester 8, pelajar perlu menjalani latihan di tempat kerja (On Job Training) selama 3 bulan bagi meningkatkan kemahiran yang telah diperolehi semasa di kolej ke tempat kerja yang sebenar.


Peluang Kerjaya
Juruteknik kimpalan atau pekerjaan lain yang berkaitan dalam bidang kimpalan. Pelajar juga boleh menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi di Pusat Latihan Awam dan swasta.

Modul Vokasional 
MWT101 Introduction To Welding Technology
MWT102 Safety Practice And Procedures 1
MWT103 Material And Consumable 1
MWT104 Mechanical  Cutting
MWT201 Drawings And Specification 1
MWT202 Joints And Material For Welding
MWT203 SMAW (Shielded Metal Arc Welding) Process 1
MWT204 Quality Control And  Inspection 1
MWT301 Pre Heating Process
MWT302 SMAW (Shielded Metal Arc Welding) Process 2
MWT303 GMAW (Gas Metal Arc Welding) Process 1
MWT304 GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) Process 1
MWT401 GMAW (Gas Metal Arc Welding) Process  2
MWT402 GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) Process 2
MWT403 SMAW (Shielded Metal Arc Welding) Process 3
MWT501 Safety Practice And Procedures 2
MWT502 GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) Process 3
MWT503 SMAW (Shielded Metal Arc Welding) Process 4
MWT504 Material And Consumable 2
MWT505 Quality Control / Inspection 2
MWT601 Supervisory Function
MWT602 FCAW (Flux Cored Arc Welding) Process
MWT603 Metal Fabrication And Welding Engineering Project
MWT604 AutoCAD 2D Drawing
MWT701 Comply To Safety, Environmental & Health Practices
MWT702 Set-Up Quality Control Manual (QCM)
MWT703 Perform Quality Control (QC)
MWT704 Set-Up Quality Assurance Manual (QAM)
MWT705 Manage Activities Related To Fabrication Work
MWT801 Manage Welding Fabrication Activities
MWT802 Perform Welding Inspection
MWT803 Maintain Facilities, Consumables & Equipment
MWT804 Implement Organisation Mission
MWT805 Apply Computer Software

[KEMBALI KE MENU JABATAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN]KURSUS TEKNOLOGI AUTOMOTIF

Pengenalan

Kursus ini menekankan kemahiran dalam kerja-kerja servis kenderaan bermotor (automotif) termasuk sistem enjin, sistem casis, sistem transmisi dan lain-lain. Pelajar-pelajar juga akan dilengkapkan dengan kemahiran pengurusan, penyeliaan dan pedagogi dalam industri automotif. Setelah tamat kursus pelajar mesti boleh menyelenggara, merumus masalah automotif dan boleh mengajar dalam bidang ini.

Di semester 8, pelajar perlu menjalani latihan di tempat kerja (On Job Training) selama 5 bulan bagi meningkatkan kemahiran yang telah diperolehi semasa di kolej ke tempat kerja yang sebenar.


Peluang Kerjaya
Penolong Jurutera Automotif di dalam bidang teknologi automotif. Pelajar juga boleh menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi di UteM, UTHM, UTM dan lain-lain IPT Kemahiran yang berkaitan.

Modul Vokasional
MAT101 Workshop Practices
MAT102 Vehicle Maintenance 1
MAT103 Engine Maintenance 1
MAT104 Fuel System 1
MAT105 Vehicle Electrical System 1
MAT201 Manual Drive Train 1
MAT202 Brake System 1
MAT203 Steering System 1
MAT204 Suspension System 1
MAT205 Car Air Conditioning 1
MAT206 Technical Drawing 1
MAT301 Engine Overhaul
MAT302 Fuel System 2
MAT303 Vehicle Electrical System 2
MAT304 Manual Drive Train 2
MAT305 Brake System 2
MAT306 Steering System 2
MAT401 Suspension System 2
MAT402 Vehicle Air Conditioning 2
MAT403 Air Induction And Exhaust System
MAT404 Vehicle Electronic System
MAT405 Automatic Transmission 1
MAT406 NGV Fuel System
MAT407 Automotive Related Drawing
MAT501 Workshop Management
MAT502 Vehicle Road Test
MAT503 Engine Management System 1
MAT504 Engine Fuel And Emission System
MAT505 Engine Management System 2
MAT506 4 Wheel Drive Train System
MAT601 Brake System (Abs) And Power Steering System
MAT602 Air Induction System (Turbo & Supercharger)
MAT603 Engine Electronic System (ECU)
MAT604 Automatic Transmission 2
MAT605 Supervisory Skill
MAT606 Automotive Computer Aid Drawing And Design 1
MAT607 Automotive Technology Project
MAT701 Motor Trade Regulation
MAT702 Product Quality Standard
MAT703 Quality Control Process
MAT704 Policies And Procedure
MAT705 Automotive Computer Aid Drawing And Design 2
MAT801 Develop Team Work
MAT802 Evaluate Staff Performance
MAT803 Resolve Technical & Non-Technical Problems
MAT804 Manage Facilities And Equipment
MAT805 Automotive Business Management