Penghantaran FAIL A, B dan C

Antara Fail A, B dan C yang telah dihantar...
Tahniah kepada semua pensyarah/guru yang telah berjaya menghantar Fail A, B dan C untuk semakan pihak pentadbiran di Bilik BMG 2. Sebagai makluman, Fail A mengandungi maklumat peribadi guru, pekeliling dan surat mesyuarat, Fail B mengandungi rekod pengajaran guru manakala Fail C mengandungi bahan penilaian dan pentaksiran bersama markah serta rekod kehadiran pelajar.