Taklimat PBPPP: Instrumen Keberhasilan

Encik Yahaya semasa menyampaikan Taklimat PBPPP di Bilik BMG 1 | Foto oleh Carlos George

Taklimat disampaikan oleh Ketua Jaminan Kualiti, Encik Yahaya Ismail pada 19 Jun 2015 yang secara ringkasnya meminta semua guru yang dinilai dibawah Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) untuk menyediakan item penilaian mengikut instrumen yang telah dinyatakan.

Taklimat lebih kurang satu jam ini menyentuh aspek-aspek penting dalam penyediaan item dan beberapa tips juga disampaikan untuk mendapatkan purata markah yang baik.

Setiap guru/pensyarah akan diberikan sebuah fail putih untuk memasukkan item-item yang perlu dinilai. Pemilihan item untuk dinilai adalah bergantung kepada guru/pensyarah masing-masing selepas perbincangan dibuat dengan Pegawai Penilai Pertama (PPP).

Untuk maklumat lanjut, sila semak email (guru/pensyarah KV Tawau yang telah memberikan email) atau berhubung terus dengan Encik Yahaya Ismail.