Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi SM Teknik Tawau Berhad Kali Ke-24

Mesyuarat dipengerusikan oleh Cikgu Arif Rahima (tengah)

Mesyuarat ini telah berlangsung pada hari ini, 24 September 2014 jam 7.45 pagi di Dewan Tun Ahmad Shah, Kolej Vokasional Tawau yang dihadiri oleh anggota koperasi (pelajar dan guru). 

Antara agenda mesyuarat ialah
  • Melantik jawatankuasa yang terdiri daripada enam orang anggota atau perwakilan dan empat orang anggota lembaga untuk menentusahkan draf minit mesyuarat agung tahunan.
  • Mengesahkan minit mesyuarat agung tahunan yang terdahulu
  • Menimbang laopran-laporanLembaga dan Jawatankuasa Audit Dalaman dan pandangan Ketua Pendaftar mengenai akaun-akaun teraudit dan laopan Lembaga Koperasi.
  • Menimbang dan meluluskan akaun-akaun teraudit koperasi berdaftar dan subsidairi, jika ada, cadangan pembahagian keuntungan bersama dengan laporan juruaudit.
  • Memilih anggota-anggota Lembaga dan Jawatankuasa Audit Dalaman.

Cikgu Juridah menyampaikan laporannya...
Pelajar disusun mengikut kelab dan persatuan masing-masing...

Mesyuarat tamat lebih kurang jam 9.30 pagi.