Taklimat Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP)

Pengenalan kepada sistem penilaian baru bagi PPP....

Taklimat berlangsung di Bilik BMG 1 selepas ucapan pengerusi ringkas daripada Pengarah KV Tawau. Taklimat ini lebih kepada pengenalan kepada sistem penilaian baru, PBPPP yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 untuk menggantikan sistem LNPT yang digunapakai sekarang. Apapun, ianya akan tertakluk kepada kelulusan terhadap sistem ini. Taklimat disampaikan oleh TPA, Encik Azman Mansor dan juga KJK, Encik Yahaya Ismail.

Sesi pertama taklimat disampaikan oleh TPA, Encik Azman Mansor...
Sesi ke-2 taklimat disampaikan oleh KJK, Encik Yahaya Ismail...

Daripada maklumat awal ini, Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) bolehlah dikatakan sebagai satu kaedah penilaian yang menilai kompetensi dan potensi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP)  berdasarkan konsep Tugas dan Tempat Bertugas (Job-Based and Work Place) mengikut standard prestasi yang ditetapkan selaras dengan Program Transformasi Kerajaan (GTP  2.0) dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025.

Ringkasan bagi instrumen PBPPP...
 

Penilaian ini juga akan mengambilkira pada penilaian kompetensi dan penilaian keberhasilan. Penilaian kompetensi adalah seperti nilai profesional, pengurusan aktiviti, sumbangan dan juga kemahiran profesional pdp. Manakala penilaian keberhasilan adalah seperti keberhasilan pdp, keberhasilan kaunseling dan keberhasilan kejurulatihan. Namun semuanya berbeza bergantung kepada bidang tugas masing-masing.

Maklumat lanjut mengenai PBPPP ini boleh diakses dalam laman web e-prestasi di: e-Prestasi.