Modul HAK 504: Ceramah Akta 308 dan OSHA 1994

Encik Khairil Ridzwan dan Puan Shim Kui Ling (duduk barisan hadapan dari kiri) bersama peserta ceramah Modul HAK 504, pelajar Diploma Tahun 1 Program Pengajian Awal Kanak-kanak | Foto oleh Carlos George

Pada 4 Mac 2015 yang lalu, Program Pengajian Awal Kanak-kanak telah menganjurkan ceramah khas untuk pelajar Diploma Tahun 1 di bawah Modul HAK 504. Ceramah yang terlibat dalam anjuran ini ialah Ceramah Akta 308 dan Ceramah Occupational Safety and Health Act (OSHA) 1994. Seramai 23 orang pelajar terlibat dalam ceramah yang berlangsung di Dewan Tun Ahmad Shah.

SELESAI | Ceramah OSHA 1994 telah berlangsung dengan jayanya..

Ceramah Akta 308 disampaikan oleh Encik Mohammad Bin Bedu, pegawai dari Pejabat Perkhidmatan AM Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Tawau manakala Ceramah OSHA 1994 disampaikan oleh Encik Khairil Ridzwan (OSHA).


AKTA TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK 1984 [AKTA 308]
Tujuan penggubalan adalah untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran, pemeriksaan dan penguatkuasaan ke atas TASKA dan bagi perkara yang berkaitan dengannya demi menentukan kesejahteraan, keselamatan dan perkembangan menyeluruh kanak-kanak diutamakan.


Maklumat lanjut tentang Akta 308 boleh diperolehi di sini:
http://www.agc.gov.my/Akta/Vol.%207/Akta%20308.pdf 
http://www.jkm.gov.my/content.php?pagename=taska&lang=bm

ANTARA peralatan keselamatan yang ditunjukkan semasa ceramah berlangsung

AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA 1994 [OSHA 1994]
Objektif Dasar Keselamatan dan Kesihatan adalah untuk menunjukkan komitmen dan
tahap bertanggungjawabnya syarikat untuk memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Apabila membuat keputusan atau melakukan kerja-kerja
aktiviti-aktiviti organisasi, isu-isu keselamatan dan kesihatan yang dinyatakan di dalam polisi yang perlu diambil kira. Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 menyatakan kewajipan am majikan, orang-orang yang bekerja, pengilang, perekabentuk, pembekal dan pekerja.


Maklumat lanjut tentang OSHA 1994 boleh diperolehi di sini:
http://www.mysafetyandhealth.com/2011/08/law-malaysia-osha-1994.html
http://www.dosh.gov.my/index.php?lang=en